Project → Inredning

Vision Center Malmö

Vision Center Malmö

Vision organiserar bland annat administratörer, handläggare och chefer i Malmö stad. Vi har medlemmar i alla förvaltningar och representerar tillsammans runt hundra yrken. Visions Malmöavdelning verkar kommunövergripande med rådgivning och stöd, medan sektionerna och de förtroendevalda i förvaltningarna representerar medlemmarna i verksamheten. 

Visions center i Malmö servar runt 19200 medlemmarna och förtroendevalda i Skåne och Blekinge.

Fakta

Fastighets: Kv Lekatten 9, Malmö
År: 2019-2020
Uppdragsskeden:
Analys, koncept inredning, Projektering, Bygglov, Bygghandling.
Yta:
320 kvm LOA.
Uppdragsgivare:
Fackförbundet Vision.
Fastighetsägare: Newsec.
Megaron Ark:
Catharina Witte Wardell, Ansv. inredningsarkitekt SIR/MSA
Martha I, Johanna R, Anders L
Fotograf:
Johanna Wallén

#arkitektur #kontor #Vision #Malmö #arbetsplatser #inredningsarkitektur

Andra projekt