Project → Arkitektur

Vision Center Linköping

Vision Center Linköping

Hyresgästanpassning/Inredning & Arkitektur

Fakta

År: 2019-2020
Yta: 336 kvm
Uppdragsskeden: Ombyggnad/Inredning
Uppdragsgivare:
Vision Fackförbund
Ansvarig Inredningsarkitekt:
Catharina Witte Wardell SIR/MSA
Team:
Martha I. Annika L. Anders L.

#arkitektur #kontor #huvudkontor #ombyggnad #nybyggnad #linköping

#arkitektur #kontor #huvudkontor #ombyggnad  #nybyggnad #linköping

Andra projekt