Project → Arkitektur

The Brick, Stockholm

The Brick, Telefonplan, Stockholm


I den klassiska industrimiljön vid Telefonplan växer en ny mångfacetterad stadsdel fram i ett av Stockholms mest kreativa områden. Här ligger bland annat Ericssons gamla kontorshus som ett landmärke vid infarten till Stockholm.
Nu har vi varit delaktiga för att ge byggnaden ett nytt liv med bostäder för unga, nytänkande människor som vill vara involverade i sitt boende och sin närmiljö.

Fakta

Fastighets: Kv. Timotejen
År: Inflyttning planeras till 2018
Uppdragsskeden:
Skissanalys, Projektering, Bygghandling, Bygglov.
Totalt:
ca 350 bostäder.
Uppdragsgivare: ALM Equity AB
Planarkitekt:
White
Arkitekt:
Anders Högberg Ansv. arkitekt SAR/MSA
Fotografering:
Megaron Arkitekter.

#arkitektur #bostäder #lägenheter #stockholm #telefonplan #ombyggnad

Andra projekt