The Brick, Stockholm

Bostäder i fd Ericssons huvudkontor

I den klassiska industrimiljön vid Telefonplan växer en ny mångfacetterad stadsdel fram i ett av Stockholms mest kreativa områden. Här ligger bland annat Ericssons gamla kontorshus som ett landmärke vid infarten till Stockholm.
Nu planeras det för att ge byggnaden ett nytt liv med bostäder för unga, nytänkande människor som vill vara involverade i sitt boende och sin närmiljö.


Totalt: ca 350 bostäder
Ansvarig arkitekt: Anders Högberg SAR/MSA
Planarkitekt: White
Uppdragsgivare: ALM Equity AB


Andra projekt