Project → Arkitektur

The Brick, Stockholm

The Brick, Telefonplan, Stockholm

I den klassiska industrimiljön vid Telefonplan växer en ny mångfacetterad stadsdel fram i ett av Stockholms mest kreativa områden. Här ligger bland annat Ericssons gamla kontorshus som ett landmärke vid infarten till Stockholm.
Nu har vi varit delaktiga för att ge byggnaden ett nytt liv med bostäder för unga, nytänkande människor som vill vara involverade i sitt boende och sin närmiljö.

Fakta

Totalt: ca 350 bostäder
Ansvarig arkitekt: Anders Högberg SAR/MSA
Planarkitekt: White
Uppdragsgivare: ALM Equity AB
Inflyttning: Planeras till 2018

#arkitektur #bostäder #lägenheter #stockholm

Andra projekt