Mekonomen Group

Uppdraget att flytta hela Mekonomens huvudkontor från Skärholmen till helt byggt hus vid Hagastaden kändes särskilt spännande eftersom nya hus ger nya utmaningar.  Vi ville skapa ett dynamiskt kontor placerat i en mycket dynamisk stadsdel precis vid infarten till Stockholm. Kontoret bestående av 3 våningsplan fördelades med arbetsplatser på den nedre planet, ett nav i form av paus/lounge/öppna mötesytor på mellan plan och konferensrum på det översta planet som hänger ut över mellanplanet som ett entresolplan. Takhöjden på mellanplanet skapade en volym som kändes väldigt befriande tillsammans med höga fönster med låg bröstning. Mekonomen fick ett naturligt sätt att mötas på ett avslappnat sätt. Öppen lösning på kontorsplanet skapar fri kontakt mellan avdelningarna med avbrott för öppna mötesplatser och interna konferensrum. Konceptet var att visualisera människan i staden och varje öppen mötesplats fick ett tema som handlade om stadens olika rum.


Inredning

Uppdragsgivare: Affärslogik
Ansvarig Inredningsarkitekt: Catharina Witte Wardell SIR/MSA

Andra projekt