Project → Arkitektur

Kv Tvålflingan

BRF Insteget


Ombyggnad av Erikssons gamla kontorshus från 70- talet till moderna bostäder.
Ambitionen med Insteget var att skapa bra bostäder med smarta planlösningar, balkong och personliga designkoncept.

Fakta

Fastighets: Kv Tvålflingan
År: 2012
Uppdragsskeden:
Projektering, markanvisning.
Totalt antal lägenheter:
255 lgh och 12 lokaler.
Uppdragsgivare:
ALM Equity AB
Entreprenör: PEAB (Kungsfiskaren)
Ansvaring arkitekt:
Anders Högberg arkitekt SAR/MSA

Andra projekt