Kv Tvålflingan

BRF Insteget.
Ombyggnad av Erikssons gamla kontorshus från 70- talet till moderna bostäder.
Ambitionen med Insteget var att skapa bra bostäder med smarta planlösningar, balkong och personliga designkoncept.

Totalt: 255 lägenheter bostäder och 12 lokaler
Ansvarig arkitekt: Anders Högberg SAR/MSA
Uppdragsgivare: ALM Equity AB
Entreprenör: PEAB (Kungsfiskaren)
Inflyttning skedde under 2012


Andra projekt