Föregående projektNästa projekt

Kv Paradiset 23 & 27

Kv Paradiset 23 & 27, Stadshagen, Stockholm, Om-/tillbyggnad

I Stadshagen pågår en omfattande stadsutveckling och karaktären ändras
från industriområde till en levande stadsdel med en blandning av
arbetsplatser, service, handel och bostäder mm.
Fastigheterna är enligt gällande detaljplan avsedda för industriändamål.
Fabege ville utveckla fastigheterna och på sikt skapa en mer stadslik
gatumiljö och därför konvertera delar av byggnaderna mot Nordenflychtvägen till bostäder.

På Paradiset 27 placerar vi tolv något större radhus i mestadels tre plan. Då
detta hus är djupare än paradiset 23 blir indragningen från fasadliv mot
gatan här ca 5 meter. Det gör husens entrésida rymligare och gör att
påbyggnaden dras in ytterligare från gatuperspektivet.

Avsikten vid konverteringen till bostäder är att förändra uttrycket från två
anonyma, rationella och relativt storskaliga industrihus/kontorshus, daterade
i sjuttiotalet, till delar av en modern, levande bostadsmiljö. De bostäder
som tillkommer, lägenheter och radhus, måste också motsvara dagens högt
ställda krav på funktion och gestaltning. Samtidigt är det viktigt att tillvarata
de kvalitéer som finns i de befintliga byggnaderna.
Fasadernas röda tegel och de befintliga fönstren skall behållas. Genom
tillägg i form av utanpåliggande balkonger med transparenta räcken samt
genom att skapa indragna balkonger erhålls en rytmisering och en indelning
av fasaderna som tonar ner dagens storskaliga och monotona uttryck

Fakta

Totalt: ca 12000 kvm
Ansvarig arkitekt: Anders Högberg SAR/MSA
Handläggare: Anders Hult SAR/MSA
Uppdragsgivare: FABEGE AB
2010 - 2012

Andra projekt

Anlita oss?

Vi är alltid intresserade av nya utmaningar
och spännande projekt.

Kontakta oss för ett spontant möte.

Kontakt