Föregående projektNästa projekt

Kv Ludvigsberg Hus C Münchenbryggeriet

Upprustning Trapphus

Megaron fick uppdraget att göra trapphuset i Hus C mer attraktivt för hyresgästerna och verka mer välkomnande.
Utgångpunkt togs i andra trapphus i fastigheten men adderades med ett starkt grafiskt uttryck.
Golvmaterial återvändes. Trappräcken, väggar målades och försågs med laminerade bilder influerade av industrin.
Ny ljussättning och skyltprogram tog också fram.

Fakta

Uppdragsgivare: Amphi projektledning
Fastighetsägare: AFA
Ansvarig Inredningsarkitekt: Catharina Witte Wardell SIR/MSA
Handläggande Inredningsarkitekt: Helena Rask SIR/MSA

Andra projekt

Anlita oss?

Vi är alltid intresserade av nya utmaningar
och spännande projekt.

Kontakta oss för ett spontant möte.

Kontakt