Föregående projektNästa projekt

Kv Grönlandet

Kv Grönlandet, Stockholm

Historik
Kv Grönlandet Södra nr 13 uppfördes 1930-32 för Riksförsäkringsverket efter ritningar av arkitekt Sigurd
Lewerentz. Byggnaden är klassad som byggnadsminne sedan 1995.
Byggnaden har en mycket kraftfull och särpräglad exteriör med ett högt arkitektoniskt värde.


Fabege ville ta fram ett förslag till ändrad användning av fastigheten som innebar att det skulle byggas om till hotel. Vi fick uppdraget och såg många fördelar med en sådan användning:
- Byggnaden skulle bli tillgänglig för en större publik.
- Byggnaden skulle behålla sin ursprungliga struktur med ett rum per fönster och hela stommen intakt.
- En luftig överglasning av gården skulle hantera klimatproblem och läckage samt göra gårdsrummet mer attraktivt.
- Huset skulle få ett nytt liv för lång tid framöver.
- Exteriören skulle förbli helt opåverkad.

Tyvärr kunde projektet aldrig förverkligas...Fakta

Totalt: ca 8700 kvm; ca 170 hotellrum, konferenslokaler, Hamam och vinprovning mm
Ansvarig arkitekt: Anders Högberg SAR/MSA
Handläggare: Anders Hult SAR/MSA
Uppdragsgivare: FABEGE AB


Andra projekt

Anlita oss?

Vi är alltid intresserade av nya utmaningar
och spännande projekt.

Kontakta oss för ett spontant möte.

Kontakt