Project → Inredning

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden ville förnya sin verksamhet genom att gå från cellkontor till en blandad lösning mellan cellkontor och öppna kontorslösningar. Man ville öppna upp verksamheten och göra medarbetarna mer synliga. Önskemål om många konferensrum både för internt och externt bruk var också efterlängtat.

Under pågående ombyggnad evakuerade man delvis verksamheten till andra våningsplan i fastigheten. Ett färgstarkt koncept togs fram där verksamheten skulle bli mer synlig både för besökare och anställda. Färgen användes för att skapa glädje kring arbetsplatsen och de gemensamma ytorna. Materialen och möblerna valdes med omsorg för hållbarhet och flexibilitet. Ett nära samarbete med marknadsavdelningen tog sig uttryck i bl a utformningen av loungen i receptionen med bilder från den egna verksamheten och jordgloben som stark symbol men också texten på glaspartierna som blev till ett mönster utformat av världens alla huvudstäder.

Fakta

Fastighets: Kv Oxhuvudet
Uppdragsskeden: Hyresgästanpassning/Inredning
Yta: 3800 kvm
Antal arbetsplatser: 155 st.
Uppdragsgivare: EKN
Ansvarig Projektledare Inredning: Malin Bernedotter Eklöf Nextport
Ansvarig Inredningsarkitekt:
Catharina Witte Wardell SIR/MSA
Fastighetsägare: Hufvudstaden

Andra projekt