Project → Inredning

Bonnierförlagen

Bonnierförlagen, Stockholm

Uppdraget startade med en upprustning av den ljusgård som bildar slussen mellan Albert Bonniers Förlagshus på Sveavägen och det yngre Industrihuset mot Luntmakargatan. Industrihuset uppfördes 1927 av arkitekt Mauritz Dahlberg som en tillbyggnad till Bonniers Förlagshus och inrymde bl.a. tryckeri. I den ljusa innergården ville man skapa en naturlig mötesplats.

Megaron Arkitekter byggde om och inredde till en mer ombonad miljö för olika aktiviteter såsom lunch, möten mellan anställda men också för olika events dag- som kvällstid.
I det utökade uppdraget skulle kontorsplanen rustas upp och ytorna skulle effektiviseras. Det saknades tillräckligt många konferensrum och mötesplatser inom kontoret och ytorna var inte fullt utnyttjade.Vi vill skapa personlighet och historia i rummen och tog fasta på verksamhetens olika behov och skapade en mer dynamisk planlösning där kulörerna fick ta plats.

Fakta

Fastighet: Kv Moraset
Yta:
ca 2.000 kvm
Uppdragsskeden: Nybyggnad/Ombyggnad/Inredning
Uppdragsgivare: Bonnier
Fastighetsägare: Bonnier Fastigheter AB
Ansvarig Arkitekt: Peter Mandoki
Ansvarig Inredningsarkitekt: Catharina Witte Wardell SIR/MSA
Team: Martha Ibarra SAR/MSA, Annika Lund, Johanna Rosberg.

Andra projekt