Project → Arkitektur

Åsen Jönköping

Markanvisning

Förslag för markanvisning för bostäder, inklusive kommersiella lokaler.

Fakta

Fastighets: Kv Åsen, Jönköping
År: 2019-2020
Uppdragsskeden:
Projektering, markanvisning.
Totalt antal lägenheter:
ca 160 st.
Uppdragsgivare:
Turbinen
Arkitekt:
Jakob Högberg arkitekt SAR/MSA
Arkitekt:
Cristian Valenzuela Silva arkitekt SAR/MSA

Andra projekt