Project → Inredning

American Express

American Express erbjuder innovativ betalning, rese och kostnadshanteringslösningar för privatpersoner och företag av alla storlekar. De driver ett av världens största resenätverk. Det är ett företag som präglas starkt av sitt omhändertagande av personer och företagsbehov utav absolut sekretess.
Nuvarande lokaler var inte längre effektiva då de blivit för små och inte uppfyllde säkerhetsaspekten. Besökare skulle inte längre få tillgång till de kontorsdelar som tidigare legat öppna. Ytterligare krävdes säkerhetspersonal vid incheckning i receptionen och deras arbetssätt måste effektiviseras i moderna och anpassade lokaler.

Megaron var ansvarig för utformningen av den nya lokalen och hade det fulla uppdraget både vad gäller bygghandlingar såväl som inredningsuppdraget. I ombyggnationen lades vikt på återanvändning av material och förädling av befintliga lös och fast inredning. Utgångspunkten för inredningskonceptet var den guidelinje som tagits fram internationellt för samtliga kontor. Megaron ville ge kontoret en mer skandinavisk touch utifrån detta utan att gå för långt bort från den internationella guidelinjen.Kravet på de nya lokalerna var således att det skulle finnas en tydlig och omhändertagen säkerhetsgräns mellan de allmänna ytor som besökare vistades i och resterande lokal. American Express bedriver dessutom kontinuerligt kurser för sina medarbetare som krävde uppkoppling med resten av världen. Möten sker lika ofta mellan anställda på plats i lokalerna såväl som uppkopplade möten med andra kontor runt om i världen så det ställdes höga krav på tekniklösningen.
Lokalen anpassades utifrån de behov som fanns runt varje avdelning och tydliga avgränsningar mellan avdelningarna användes genom färgkodning och rumsbildningar. Det skapades nya ytor för möten – både i slutna rum såväl som i det öppna aktivitetsbaserade landskapet där stor hänsyn togs till flexibla lösningar med multifunktion. Kontoret skulle avspegla företagets värderingar både i färg, form och lösning.
Resultatet blev till ett öppet, ljust och färgstarkt kontor med högt säkerhetstänk och moderna tekniklösningar som mötte företagets behov. Det resulterade i en levande arbetsmiljö där medarbetarna fått större möjlighet att integrera verksamheten och mötas på naturliga platser.Lokalen anpassades utifrån de behov som fanns runt varje avdelning och tydliga avgränsningar mellan avdelningarna användes genom färgkodning och rumsbildningar. Det skapades nya ytor för möten – både i slutna rum såväl som i det öppna aktivitetsbaserade landskapet där stor hänsyn togs till flexibla lösningar med multifunktion.
Kontoret skulle avspegla företagets värderingar både i färg, form och lösning.

Resultatet blev till ett öppet, ljust och färgstarkt kontor med högt säkerhetstänk och moderna tekniklösningar som mötte företagets behov. Det resulterade i en levande arbetsmiljö där medarbetarna fått större möjlighet att integrera verksamheten och mötas på naturliga platser.

Fakta

Fastighets: Kv Bremen
År: 2015 - 2016
Uppdragsskeden: Bygghandlingar/Inredning
Yta: 3 100 kvm, fördelad i två plan
Uppdragsgivare: American Express
Ansvarig Inredningsarkitekt: Catharina Witte Wardell SIR/MSA
Team: Martha Ibarra Handläggande Inredningsarkitekt SAR/MSA
Annika Lund Handläggande arkitekt
Fastighetsägare: Humlegården

# inredningsarkitektur # arkitektur # kontor # arbetsplatser # AmericanExpress 

Andra projekt