Project → Inredning

Hemsö huvudkontor

Fakta


Inredning/Ombyggnad
-Uppdragsgivare: Hemsö
-Ansvarig Inredningsarkitekt: Catharina Witte Wardell SIR/MSA
-Team: Catharina Witte Wardell SIR/MSA, Johanna Rosberg inredningsdesigner.

Andra projekt