_Arkitektur handlar om flöden, en fungerande logistik.