Gemensamt för alla våra projekt är att vi söker hållbara, långsiktiga lösningar som bidrar till en fungerande och harmonisk helhet.

Vad kan vi hjälpa er med?

Historia

Megaron Arkitekter startades 1979 av arkitekt SAR/MSA Peter Mandoki och SAR/MSA Anders Högberg. I över 40 års tid har vi med stolthet bearbetat många spännande uppdrag där den centrala övertygelsen är att god arkitektur gör skillnad och påverkar oss som människor. Genom åren har många bostäder byggts, kontorslokaler förädlats och omsorgsboende har tagit form. Kvalitet, funktion och hållbarhet en självklar aspekt och vi ritar lösningar som utgår från individen och rätten till funktionella lösningar. Vi vet att estetik får oss att vårda och må bättre, att en estetiskt grundad miljö ger ett mervärde men vi utgår alltid i vår frågeställning från människa och dess behov. Med åren har vi förädlat våra arbetssätt, utvecklas och följt våra kunder från start till mål.

Att vara prestigelösa, innovativa och lyhörda har hela tiden legat till grund för vårt arbete. En arbetsmetod och vision som vi självklart tar med oss i framtiden. Verktyg, arbetsätt och designprocesser anpassas för sin tid. En föränderlig marknad, en fokusering på identitetstarka miljöer där lokalen är en tung faktor i varumärkesbyggande, har gjort att många av våra projekt handlar om konceptstarka inredningar.

Idag är vi 12 i vårt team och företaget drivs idag vidare sedan 2019 av arkitekt SIR/MSA Catharina Witte Wardell och arkitekt SAR/MSA Cristian Valenzuela Silva. Vår vision är att fortsätta undersöka, utvecklas och söka unika lösningar med människan i fokus. Vi ser vår roll som arkitekter som en viktig samhällsfunktion inte minst inom miljö.

Ordet Megaron betyder stort rum på grekiska och uttalas med betoning på den första stavelsen. Termen syftar på en kvadratisk eller rektangulär form. Ett Megaron anses vara det doriska templets innersta rum. Med åren har vår logotyp förändrats men hela tiden med utgångspunkt i tanken om rummet, proportioner och dess betydelse för människan.

Vår nuvarande logotype öppnar upp sig i perspektiv och bygger tak som skydd. En metafor för det vi vill verka för - förståligt, proportioneliga och omsorgsfulla lösningar.

Arbetsprocess

Definition/Förstudie

Vi lyssnar in och analyserar för att kunna ringa in kärnan där vi tar vår utgångspunkt. Det kan handla om enkäter, workshop, intervjuer, inventeringar, uppmätningar och andra analyser. Därefter presentera en sammanfattning där vi kommer överens om det fortsatta arbetet. Vi gör en bedömning av förutsättningarna och identifierar utmaningar samt budget och tidplan som viktiga item.

Program/Utförande

Med grund i de förutsättningar som finns, påbörjas utformningen och designen utifrån beställarens önskemål. Utformningen av verksamheten, enligt förstudie, analyser. Handlingar framarbetas i olika skede från bygglov till bygghandlingar. En viktig del av projektering är samordning med beställaren och andra konsulter som är en viktig del av genomförande med tät och tydlig kommunikation mellan alla aktörer, innan färdigställer vi underlaget, ritningar, beskrivningar och andra dokument.

Inflyttning/Uppföljning

Efter projektets avslut görs en uppföljning för att stämma av att allt fungerat som det ska eller om några åtgärder behöver göras. När byggprocessen är klart återstår fortfarande visst arbete, dvs relationshandlingar och olika dokument med information för dem som ska förvalta byggnaden. Besiktning med beställaren efter sista åtgärder.

Bygga nytt

Det kan handla om ett nytt bostadshus, en ny affärsplats, en villa, ett äldreboende, ett hotell eller ett nytt kontor. 

Oavsett vad arbetar vi grundligt igenom från tidiga skeden till färdig projektering. Vår frågeställning är till för er eftertanke och vi guidar för att komma åt den lösning som bäst är anpassat till platsen, behoven och kostnaden. Vi arbetar metodisk och miljömedvetet och tillämpar de miljöcertifieringar som finns på marknaden. Vi arbetar gärna tillsammans med konstruktörer, ingenjörer och andra funktioner som ofta behövs kring ett nybygge.

- Markanvisningar

- Lokalutredning

- Skiss

- Bygglov

- Byggbeskrivning

- Projektering

- Kvalitetssäkring

- Uppföljning

Bygga om


Vi bygger om kontor till bostäder eller vi anpassar kontorslokaler efter den verksamhet som ska bedrivas. Huvudsaken är att flöden, rumsliga funktioner och materialval anpassas till behoven och funktionerna. Att se potentialen i befintliga, ibland historiska byggnader, är ett kreativt och stimulerande arbete som vi gärna tar oss an.

Vi på Megaron har under alla år arbetat med hyresgästanpassningar där kontor byter skepnad och anpassas efter sin nutid och sin hyresgäst. Att se över behov, identitet och funktioner samtidigt som vi aktivt letar kostnadseffektiva och långsinta lösningar är vi övertygande om är en viktig roll som vi arkitekter har. Att se potential i det befintliga och att förädla och förvalta det som är bevaransvärt för eftervården är en självklarhet i vår utgångspunkt.

- Utredningar

- Analyser

- Skisser

- Bygglov

- Projektering

- Uppföljning

Inreda

Inredning handlar om identitetsskapande och bör ses som en investering för verksamheten. Genom att arbeta från behov, identitet och detalj skapar vi miljöer som upplevs homogena och genomtänkta.

VI vet att omgivningen på verkar oss och att rätt utformad inredning får oss att trivas, stärker varumärket och tydliggör verksamheten. Genom att noggrant analysera värderingar tar vi fram inredningskoncept som bidrar till en väl genomtänkt miljö som passar sin verksamhet. Vi arbetar med färg, form, flöden, ljus, ljud och tänker miljömedvetet i valet av material och återanvändningen av befintliga möbler.

Idag handlar många ombyggnader av kontor om ett förändrat arbetssätt som ofta kräver nya miljöer, möbler och funktioner som stöttar förändringen. Möten mellan människor, är en förutsättning för att utveckla verksamheten och därför utformas idag en mängd olika mötesplatser inom kontoret. Oavsett rum och funktion ska miljön stötta arbetet och få oss att trivas i det vi gör. Ett tydligt varumärke som syns ner i detaljer stärker identiteten och tillhörigheten. Vi hjälper till att gå på djupet av behoven och guidar er fram genom processen att förändra ert arbetssätt.

- Analyser

- Workshop

- Koncept

- Lokalprogram

- Flödesanalyser

- Inredningsprojektering

- Uppföljning