Gemensamt för alla våra projekt är att vi söker hållbara, långsiktiga lösningar som bidrar till en fungerande och harmonisk helhet.

Historik

Megaron har funnits i närmare 40 år, fyllda av ombyggnad, nybyggnad och inredning. I takt med att nya begåvade människor kommer in i verksamheten växer och utvecklas företaget. Idag är vi drygt femton personer som bidrar till erfarenhetsbanken.

Namnet Megaron betyder ”stort rum” på grekiska och uttalas med betoning på den första stavelsen. Termen syftar på en kvadratisk eller rektangulär form. Ett megaron anses ibland vara det doriska templets ursprung, templets innersta rum. Vi tycker att det är en bra plats att utgå ifrån när vi ska få andra att trivas i sina lokaler.

Uppdrag

Genom åren har vi bevisat att inget uppdrag är för stort eller för litet för vårt kontor. Vi finns med från idé till färdig byggnad, ombyggnad eller inredning, genom hela processen. Varje uppdrag är unikt och kräver sin specifika lösning.

Med utgångspunkt i er vision skapar vi genomtänkta lösningar för funktion, rumsliga flöden och miljöer som stämmer överens med och förstärker företagets identitet. Utmana oss gärna. Vi vet vad vi gör, gör det i rätt tid och enligt vår gemensamma överenskommelse, alltid på det sätt som är mest lönsamt.

Vår metod

  • Lyssna på vår uppdragsgivare
  • Analysera behoven och byggnadens möjligheter
  • Göra en handlingsplan och ta fram ett hållbart koncept
  • Genomföra projektet med illustrationer och bygghandlingar
  • Bevaka processen och delta aktivt
  • Följa upp det färdiga projektet